Bijles Sint-Niklaas

Tweemaal per week worden leerlingen begeleid met hun huistaken eveneens trachten we, in samenspraak met de scholen, per leerling een individueel studiebegeleidingstraject op te stellen zodat de knelpunten weggewerkt kunnen worden. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.