Onderwijscentrum

 ‌
Studiebegeleiding
Meridiaan vzw biedt studiebegeleiding en huiswerkhulp aan leerlingen van het lager en secundair onderwijs, om hen te helpen hun slaagkansen in het onderwijs te verhogen. Leerkrachten ondersteunen vrijwillig de leerlingen die naar ons centrum komen, bij hun huistaken en lessen. Deze begeleiding wordt in de week na de schooluren gegeven of tijdens het weekend, in de klaslokalen van Meridiaan.
Sociale ontwikkeling
Meridiaan organiseert activiteiten die de sociale ontwikkeling van kinderen stimuleren, zoals uitstappen naar de zoo, de bibliotheek, een pretpark, de bioscoop, enz. Om hun cultuurkennis uit te breiden, houden we quizzen en kenniswedstrijden. Verder streven we ernaar om kinderen de universele normen en waarden mee te geven en hen te vormen tot bewuste burgers. Ook bieden we hen de mogelijkheid om artistieke en sportieve talenten te ontwikkelen. Bij Meridiaan Gemeenschapscentrum kunnen ze o.a. muzieklessen volgen, waarbij ze een instrument leren bespelen, schaaklessen, teken- en knutsellessen, enz. De nadruk van deze activiteiten is het stimuleren van eventuele (verborgen) talenten. Ambitieuze leerlingen treffen elkaar om samen zich te ontwikkelen.