Infomoment voor scholen

Op donderdag 10 maart vond er een infomoment voor de scholen plaats. De zorgco√∂rdinatoren en de leerlingenbegeleiders hebben informatie kunnen verkrijgen over de werking van Meridiaan Onderwijscentrum. Hierna is een korte rondleiding gegeven om de leslokalen van dichtbij te zien. Op het eind zijn de vragen van de aanwezigen beantwoord en gedetailleerder ingegaan op de werking van het Onderwijscentrum. Met tevredenheid zijn we allemaal naar huis gegaan. Het contact met de scholen zal ook in de toekomst behouden worden. Immers we willen de leerlingen ondersteunen om betere resultaten op scholen te behalen. Dit kan alleen met de samenwerking van de scholen!