Nieuwjaarsreceptie Meridiaan

Op donderdag 24 januari heeft de Meridiaan vzw een niewjaarsreceptie georganiseerd. Burgemeester van Stad Gent, Volksvertegenwoordiger Fatma Pehlivan en Schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport Resul Tapmaz waren allen aanwezig.

De coördinator, Yakup Karatas, begon de receptie met een openingstoespraak en daarna een voorstelling over de werking van de Gemeenschapscentrum Meridiaan. Tijdens de toespraak werden de hoofddoelstellingen van Meridiaan Onderwijscentrum nogmaals op een rijtje gezet:

  • oplossingen aanbieden voor het verhelpen van schoolse problemen van jongeren
  • een bijdrage leveren aan de socio-emotionele ontwikkeling van jongeren

Daarnaast werd ook uitleg gegeven rond één van de nieuwste projecten van de Meridiaan, nl.: Creataal (http://www.creataal.be). Creataal is een project die de stappenplan weerspiegelt van het taalbeleidsplan van de Meridiaan onderwijscentrum. Meer informatie over dit project kunt u op de website van Creataal lezen.

Daarna nam de burgemeester van stad Gent, Dhr. Daniël Termont het woord. Een aantal citaten van de toespraak:

“Het doet mij ontzettend veel plezier om hier vandaag bij jullie te staan als burgemeester. Ik dank jullie voor de grote bijdrage die jullie geleverd hebben aan het onderwijs in Gent. “

“Ik weet ook dat jullie vereniging een grote en positieve impact heeft op jongeren, en hiervoor feliciteer ik jullie nogmaals.”

“Een investering in leerlingen is een investering in de toekomst. Dit betekent tegelijkertijd ook een investering in de samenleving.”

Na de burgemeester heeft Volksvertegenwoordiger Fatma Pehlivan ook een toespraak gehouden waarin ze haar tevredenheid uitte over de vzw Meridiaan.

Na de toespraken is de receptie verder gezet met hapjes en drank. Na het signeren van ons gastenboek hebben de genodigden afscheid genomen en hebben we onze receptie afgesloten.