Receptie Meridiaan Gemeenschapscentrum vzw

Op woensdag 23 maart heeft Meridiaan Gemeenschapscentrum vzw een receptie georganiseerd voor haar leden. Als gastspreker was onze burgemeester Daniël Termont aanwezig. De doelstelling van de avond was het toelichten van de naamswijziging en de samenwerking met andere vzw’s.

Het programma is begonnen met één minuut stilte vanwege de terreuraanvallen in Brussel. Hierna is de coördinator van Meridiaan vzw op het podium gekomen om een presentatie te houden over de werking van het gemeenschapscentrum. Hij besteedde eerst aandacht aan de terreuraanvallen en veroordeelde deze ten zeerste. ‘Wij verafschuwen deze onmenselijke daden. Er zijn onschuldige mensen omgekomen en vele gewonden gevallen. Wie, met welke reden dan ook, dit soort aanvallen pleegt, kan geen mens zijn…’

Samengevat heeft de coördinator van Meridiaan het tijdens zijn presentatie over de volgende punten gehad:

  • Meridiaan vzw zal vanaf nu met 3 andere vzw’s samenwerken. Deze zullen onder dezelfde naam hun activiteiten organiseren; namelijk Meridiaan Gemeenschapscentrum vzw.
  • De 3 andere vzw’s zijn gevestigd in Sint-Niklaas, Aalst en Zele.
  • Naast het Onderwijscentrum zal Meridiaan vanaf heden ook actief zijn op twee andere vlakken, namelijk ‘Socio-culturele en educatieve activiteiten’ en ‘Liefdadigheidsactiviteiten’.
  • Meridiaan heeft sinds 1999 al vele mensen kunnen bereiken door middel van zijn onderwijscentrum. Nu wil men samen met deze mensen op het vlak van socio-culturele projecten en door middel van liefdadigheidsprojecten ook een bijdrage leveren aan gezonde samenleving.
  • We leven naast elkaar en niet met elkaar wordt er vaak gezegd. De eerste stap om met elkaar te leven is het ontmoeten en kennen van elkaar. Wij willen door het organiseren van verscheidene activiteiten de mensen uit verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar brengen. Zo zullen de mensen in een vreugdevolle ruimte elkaar beter leren kennen en elkaar daardoor ook beter begrijpen.
  • Verder staat solidariteit centraal in ons gemeenschapscentrum. We willen dit gevoel gaan versterken en zullen vele liefdadigheidsactiviteiten gaan organiseren. Begrip, zorg en liefde voor de medemens is belangrijk voor onze samenleving.
  • Als laatste werden er voorbeelden gegeven van de te organiseren activiteiten en werd een blik geworpen op de nieuwe website van Meridiaan Gemeenschapscentrum. Op de website www.meridiaanvzw.be is de presentatie met de vele details terug te vinden.

Na de presentatie heeft de burgemeester Daniël Termont een toespraak gehouden. Hij heeft verteld dat hij Meridiaan al jaren kent. Nadat hij eerste keer burgemeester was, was zijn eerste officiële bezoek aan de Meridiaan. Hij is nu al een aantal keren op bezoek geweest en hecht veel waarde aan de activiteiten van Meridiaan vzw. Hij vindt het een waardevol initiatief van Meridiaan om nu ook in Gent samen met de andere vzw’s socio-culturele activiteiten te organiseren. Hij heeft toegezegd om ook zijn steun te geven voor het verwezenlijken van socio-culturele activiteiten. Als laatste heeft hij nog zijn gevoelens geuit over de terreuraanslagen. Na zijn toespraak heeft onze voorzitter van Meridiaan vzw als dank aan de burgemeester een bloem en een lidkaart van Meridiaan Gemeenschapscentrum vzw overhandigd.

Hierna hebben de aanwezigen tijdens de receptie gedetailleerder kunnen praten over de geplande projecten van Meridiaan vzw. Wij danken nogmaals voor de steun van onze burgemeester Daniël Termont. We zullen onze vaart in het organiseren van socio-culturele- en liefdadigheidsactiviteiten voortzetten.