Infoavond over kinderopvoeding

Op zaterdag 02 februari heeft gezinstherapeut Efkan Yesildag een voorstelling geven over ‘Wat moet onze bijdrage zijn als ouders in de opvoeding van ons kind?’. Een 80-tal deelnemers hebben genoten van deze interessante voorstelling. De voorstelling verliep heel interactief en aangenaam.

Een aantal zeer belangrijke bouwstenen voor een gelukkig huwelijksleven en kinderopvoeding werden door Efkan Yesildag op een duidelijke en aangename manier aangehaald. Bij de opvoeding van kinderen zijn o.a. volgende belangrijke punten aangehaald:

“Als we onze kinderen op jonge leeftijd niet vertrouwen zal dit als gevolg hebben dat onze kinderen afhankelijke volwassenen worden die zelf niet veel kunnen waarmaken.”

“Aan ieder kind moeten de ouders volgens hun leeftijd en geslacht bepaalde verantwoordelijkheden opleggen.”

“Als we gelukkig zijn moeten we dit kunnen delen met ons kind. Dat doen we meestal wel. Maar als we droevig zijn, moeten we dit ook kunnen delen met ons kind. Dat het kind ook inziet dat we droevig zijn.”

Deze en nog vele mooie uitspraken, verrijkt door een hele reeks anekdotes maakten de voorstelling van Efkan Yesildag een heel leuke ervaring.

De deelnemers hebben er veel aan gehad. En als onderwijscentrum hebben we ons doel om de ouders van de kinderen te betrekken bij hun opvoeding voldoende bereikt.