Liefdadigheidsactiviteiten

liefdadigheid

Sociale verantwoordelijkheidsprojecten
Meridiaan vzw denkt aan de problemen die de mensheid treffen; zoals armoede, natuurrampen, gezondheidsbedreigingen, milieuvervuiling, enz. Door sociale verantwoordelijkheidsacties op te zetten, probeert Meridiaan om samen met haar leden een bijdrage te leveren aan de aanpak van dergelijke problemen in zowel eigen omgeving, als in andere landen. Er worden o.a. bezoeken naar woon- en zorgcentra georganiseerd, acties ondernomen om de milieuvervuiling tegen te gaan, sensibiliseringscampagnes rond solidariteit opgezet enz. Wanneer zich een natuurramp voordoet in eender welk land, wordt er onmiddellijk actie ondernomen en een campagne gestart. Het doel hiervan is om met elke vorm van steun binnen onze mogelijkheden zij die getroffen zijn door natuurrampen, zoals aardbevingen, overstromingen, brand, enz. te helpen.
Activiteiten voor behoeftigen
Meridiaan vzw organiseert evenementen ten voordele van behoeftigen, zoals een benefietverkoop of een liefdadigheidsdiner. Daarnaast zullen we ook spaarpotjes uitdelen aan onze leden en de inhoud ervan aan armen bezorgen.
Verder hebben we nog campagnes, waarbij men donaties kan doen om armen in een derdewereldland te helpen.
Behoeftigen in eigen land worden niet vergeten. Er worden samenwerkingen opgezet met organisaties die zich inzetten voor dergelijke doelen om daklozen en armen in België te helpen. Meridiaan gemeenschapscentrum organiseert ook activiteiten waarbij onze vrijwilligers zelf koken voor die mensen en zitten samen met hen rond de tafel. Met deze acties willen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van het sociaaleconomische niveau in de samenleving. We streven er eveneens naar om onze leden te stimuleren om meer begaan te zijn met behoeftige mensen en hun gevoelens van sociale verantwoordelijkheid en solidariteit te versterken.