Socio-culturele en educatieve activiteiten

Meridiaan vzw probeert een bijdrage te leveren aan de samenleving door het organiseren van  sociale en culturele evenementen. Door middel van dialoog en samenwerking promoot Meridiaan het wederzijds begrip tussen de verschillende culturen en levert een actieve bijdrage aan de sociale cohesie in de samenleving en dit door bruggen te bouwen tussen de gemeenschappen in onze samenleving. Anderzijds levert het centrum ook een positieve bijdrage aan het kleurrijk samenleven via het organiseren van een brede waaier aan culturele- en sociale activiteiten, die de vriendschap tussen de lokale gemeenschappen zal versterken, zoals cultuuravonden, Coffee Nights, traditionele ontbijten, vriendschapsdiners, enz. Verder voorziet Meridiaan een verscheidenheid aan vormingsactiviteiten voor volwassenen. Het uitgangspunt is het stimuleren van de bewustwording van universele normen en waarden, alsook bijdragen aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de deelnemers.
Brunches
In het gemeenschapscentrum worden brunches georganiseerd, waarop de buurtbewoners uitgenodigd worden. De brunch van de maand is typisch voor een welbepaalde cultuur; iedere keer worden andere bevolkingsgroepen  ontvangen om samen een brunch voor te bereiden die eigen is aan hun cultuur of land van herkomst. Zo komen de verschillende lokale bevolkingsgroepen in contact met elkaar komen en kunnen ze ook kennismaken met de bewoners van dezelfde wijk op een gezellige manier.
Coffee Nights
Meridiaan besteedt ook specifieke aandacht aan de vrouw en organiseert speciaal voor deze doelgroep regelmatig een Cofee Nights, waarop vrouwen samenkomen om een gezellig praatje te slaan onder het genot van een tasje koffie. Deze samenkomst biedt de vrouwelijke leden en de buurtbewoners de kans om kennis te maken met de vereniging, de buurt en andere mensen van andere culturen om op die manier de vriendschapsbanden onderling te versterken.
Kooklessen
In elke wijk is een waaier van culturen aanwezig, met elk hun eigen eetcultuur en gastronomische hoogstandjes. Meridiaan Gemeenschapscentrum biedt kooklessen aan waarin al die verschillende culturen met hun traditionele gerechten aan bod komen. Personen die geïnteresseerd zijn om specialiteiten van verschillende keukens te leren bereiden, kunnen zich inschrijven.
Infoavonden
In het gemeenschapscentrum worden er seminaries gegeven, zodat onze leden over verschillende thema´s geïnformeerd worden en hun algemene kennis kunnen uitbreiden. Er komen diverse onderwerpen aan bod, variërend van medische tot juridische, psychologische tot pedagogische informatie, voorgedragen door gespecialiseerde gastsprekers. Voor de realisatie hiervan gaat Meridiaan vzw een samenwerking aan met verscheidene lokale instanties die verschillende thema´s komen toelichten, zoals de lokale politie rond het thema “veilig verkeer”, het brandweerkorps over “brandveiligheid in huis”, Het Rode Kruis over “reanimatie en EHBO”, enz.